آب و هوای هند

کشور هند از اب و هوا ی متنوع و متغری برخوردار است . شمال این کشور به علت مجاورت با سلسله جبال هیمالیا دارای اب و هوای سرد و کوهستانی است . اب و هوای مرکز هند و حوزه سند و گنگ معتدل بوده و فلات جنوب هند نیز از اب و هوای گرم و حاره ای برخورد می باشد . در مجموع , این کشور از لحاظ و اب و هوایی از چهار فصل ( فصل سرد از اوایل دسامبر تا اواخر مارس , فصل گرم از اوریل تا مه , فصل معتدل همراه با ریزش باران های موسمی از ژوین تا سپتامبر تا اخر نوامبر ) برخوردار می باشد .

به طور میانگشن 1000 تا 1500 میلیمتر باران در سال ؛ تقریبا سرتاسر هند را در بر میگیرد که این مقدار به 2500 میلیمتر در سواحل و ناحیه شمال شرقی هند می رسد .

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.