آب و هوای پوکت

در ژانویه آب و هوای پوکت به حدودا 3/23 درجه بالای صفر می رسد و در سپتامبر میزان بارندگی 5/386 میلی متر در ژانویه درجه حرارت 9/23 و در مارس 8/33 میلی متر می باشد. طبق معمول همیشگی آب و هوای تایلند گرم است و بارندگی شدیدی در بعضی وقتها پیش می آید که گردشگران عزیز از باران شدید و ناگهانی حریت زده می شوند.

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.