rodina mate1.jpg
rodina mate2.jpg
rodina mate3.jpg
rodina mate4.jpg
rodina mate1.jpg rodina mate2.jpg rodina mate3.jpg rodina mate4.jpg

اثر تاریخی رودینا مات در کیف

رودینا مات به معنی سرزمین مادری یکی از بلندترین بناهای تاریخی در جهان که به یاد پیروزی مردم شوروی در برابر آلمان های فاشیست در کیف ساخته شد.
درباره رودینا مات | Mother Motherland in Kiev About
این بنای تاریخی در بالاترین نقطه رودخانه دنیپرو در کیف واقع شده است و عظمت آن قابل توجه است. این مجسمه یکی از بلنترین مجسمه های جهان به ارتفاع 102 متر می باشد و از دورترین نقاط کیف قابل مشاهده است.

بنا در روز پیروزی در سال 1981 پرده برداری شد. سرزمین مادری بخشی از موزه ملی جنگ بزرگ میهنی از 1941-1945 است.

درباره رودینا مات | Mother Motherland in Kiev About

جذابیت رودینا مات:
1. بلتنرین بنای تاریخی ساخته شده در زمان شوروی.

2. در داخل مجسمه دو آسانسور به صورد عمودی و شیبدار یکی در ستون اصلی و دومی در سینه قرار گرفته است. سپس شما می توانید با نردبان به دست یا سر مجسمه ورود کنید و شهر را از آن بالا مشاهده کنید.

3. ارتفاع کل رودینا مات 102 متر و ارتفاع مجسمه از پایه تا نوک تیغه 62 متر می باشد.

4. کل وزن مجسمه 450 تن می باشد.

5. تمام مجسمه با جوش می باشد.

6. مجسمه زده زلزله می باشد.

جذابیت رودینا مات:

1393/9/16

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.