تور آنتالیا با پرواز اطلس جت نوروز 97

تور آنتالیا با پرواز اطلس جت نوروز 97

تور آنتالیا با پرواز اطلس جت نوروز 97


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
IKON HOTEL سفرهای نیلوفرانه ALL
1680000 1895000 1450000

توضیحاتKEMER

FAME RESIDENCE LARA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3870000 5380000 2580000

توضیحاتLARA

LARA HADRIANUS سفرهای نیلوفرانه ALL
1975000 2360000 1640000

توضیحاتLARA

MEDER RESORT سفرهای نیلوفرانه U.ALL
2695000 3350000 1895000

توضیحاتKEMER

OZKAYMAK FAELZ سفرهای نیلوفرانه ALL
2820000 3595000 1960000

توضیحاتLARA

MAJESTY MIRAJE PARK سفرهای نیلوفرانه U.ALL
2830000 3640000 1995000

توضیحاتKEMER

GRAND PARK LARA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3120000 3990000 2230000

توضیحاتLARA

KERVANSARAY KUNDO سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3385000 4395000 2340000

توضیحاتLARA

KERVANSARAY LARA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3495000 4570000 2395000

توضیحاتLARA

ORANGE COUNTY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3750000 4650000 2450000

توضیحاتKEMER

BOTANIC EXCLUSIVE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3870000 5380000 2580000

توضیحاتLARA

MIRACLE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
3970000 5295000 2640000

توضیحاتLARA

WOW KREMLIN سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4350000 5460000 2695000

توضیحاتLARA

TITANIC BEACH LARAA سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4530000 6130000 2895000

توضیحاتLARA

DELPHIN IMPERIAL سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4950000 6730000 3150000

توضیحاتLARA

VOYAGE BELEK سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4795000 7560000 3050000

توضیحاتBELEK

RIXOS SUNGATE سفرهای نیلوفرانه U.ALL
4960000 6790000 3150000

توضیحاتKEMER

TITANIC DELUXE BELEK سفرهای نیلوفرانه U.ALL
5395000 7440000 3350000

توضیحاتBELEK

ELA QUALITY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
5550000 7495000 3380000

توضیحاتBELEK

GLORIA SERENITY سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6280000 8760000 3790000

توضیحاتBELEK

RIXOS PRIMUM سفرهای نیلوفرانه U.ALL
6650000 11450000 3990000

توضیحاتBELEK

MAXX ROYAL سفرهای نیلوفرانه Maximum All Inclusive
8880000 12650000 4730000

توضیحاتBELEK

IKON HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1680000
نرخ اتاق 1 تخته
1895000
کودک با تخت
1450000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3870000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
کودک با تخت
2580000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
LARA HADRIANUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
1975000
نرخ اتاق 1 تخته
2360000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
MEDER RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
2695000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
1895000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
OZKAYMAK FAELZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته
2820000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
1960000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
MAJESTY MIRAJE PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
2830000
نرخ اتاق 1 تخته
3640000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
GRAND PARK LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
کودک با تخت
2230000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
KERVANSARAY KUNDO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3385000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2340000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
KERVANSARAY LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4570000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
ORANGE COUNTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3750000
نرخ اتاق 1 تخته
4650000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
BOTANIC EXCLUSIVE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3870000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
کودک با تخت
2580000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
MIRACLE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
3970000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
2640000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
WOW KREMLIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
5460000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
TITANIC BEACH LARAA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4530000
نرخ اتاق 1 تخته
6130000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
6730000
کودک با تخت
3150000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
VOYAGE BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4795000
نرخ اتاق 1 تخته
7560000
کودک با تخت
3050000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
RIXOS SUNGATE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
4960000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
کودک با تخت
3150000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5395000
نرخ اتاق 1 تخته
7440000
کودک با تخت
3350000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
ELA QUALITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
5550000
نرخ اتاق 1 تخته
7495000
کودک با تخت
3380000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
GLORIA SERENITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6280000
نرخ اتاق 1 تخته
8760000
کودک با تخت
3790000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
RIXOS PRIMUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته
6650000
نرخ اتاق 1 تخته
11450000
کودک با تخت
3990000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
MAXX ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
Maximum All Inclusive
نرخ اتاق 2 تخته
8880000
نرخ اتاق 1 تخته
12650000
کودک با تخت
4730000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK

نوع تور

ساحل |

روزهای رفت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

روزهای برگشت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

تاریخ اعتبار

نوروز 97 |

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان | زوج ها | افراد مجرد | جوانان | سالخوردگان |

هزینه

متوسط |

خدمات

صبحانه | نهار | شام | بیمه مسافرتی | راهنمای محلی | اینترنت رایگان | راهنما فرودگاه | ترانسفر فرودگاهی |

سطح سختی

آسان |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

ملزومات مورد نیاز

کلاه | لباس شنا | کرم ضد آفتاب | دمپایی | عینک آفتابی |

نوع پرواز

چارتر |

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی |

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت |

عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ترکیه |

شهر مقصد

آنتالیا |

خط هوایی

Atlasglobal Airlines |

تورهای مرتبط