تور استانبول با پرواز آسمان

تور استانبول با پرواز آسمان

تور استانبول با پرواز آسمان


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
ALAHAN سفرهای نیلوفرانه B.B
650000 718000 650000 544000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ALFA سفرهای نیلوفرانه B.B
650000 718000 650000 533000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND LIZA سفرهای نیلوفرانه B.B
650000 720000 650000 529000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

SABENA سفرهای نیلوفرانه B.B
650000 712000 650000 541000 480000 LALALI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

SULTAN سفرهای نیلوفرانه B.B
700000 779000 700000 551000 480000 SULTANAHMET

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

NEW CITY سفرهای نیلوفرانه B.B
650000 715000 650000 544000 480000 SISLI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND S سفرهای نیلوفرانه B.B
655000 715000 655000 540000 480000 BAYARMPASA

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND EMIN سفرهای نیلوفرانه B.B
655000 726000 655000 540000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND HILARIUM سفرهای نیلوفرانه B.B
658000 733000 658000 548000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TILIA سفرهای نیلوفرانه B.B
658000 715000 658000 540000 480000 LALALI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

BIRBEY سفرهای نیلوفرانه B.B
666000 734000 666000 536000 480000 LALALI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ORYA سفرهای نیلوفرانه B.B
678000 763000 678000 562000 480000 NISANTASI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TAKSIM ALYON BOUTIQUE سفرهای نیلوفرانه B.B
685000 779000 685000 544000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

EURO PLAZA سفرهای نیلوفرانه B.B
692000 763000 692000 548000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

CRYSTAL سفرهای نیلوفرانه B.B
697000 796000 697000 548000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GOLDEN AGE سفرهای نیلوفرانه B.B
700000 819000 700000 567000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TULIP CITY سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 777000 711000 557000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TULIP PERA سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 777000 711000 557000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

PERA ROSE سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 777000 711000 557000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

KERVANSARAY سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 830000 711000 557000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

LION سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 830000 711000 557000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GOLDEN WAY سفرهای نیلوفرانه B.B
711000 798000 711000 559000 480000 ESENLER

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

COURTYARD MARRION سفرهای نیلوفرانه B.B
764000 863000 764000 642000 480000 ATATURK

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

BUDO سفرهای نیلوفرانه B.B
764000 851000 764000 638000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

CITY CENTER سفرهای نیلوفرانه B.B
770000 883000 770000 641000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ALL SEASON سفرهای نیلوفرانه B.B
772000 860000 772000 642000 480000 AKSARAY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

NINDIYA سفرهای نیلوفرانه B.B
772000 851000 772000 642000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ZURICH سفرهای نیلوفرانه B.B
774000 883000 774000 641000 480000 SEHZADEBASI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

KONAK سفرهای نیلوفرانه B.B
784000 898000 784000 646000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

DOSSO DOSSI سفرهای نیلوفرانه B.B
799000 972000 799000 682000 480000 SOLTANAHMET

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

AVANT GAREDE سفرهای نیلوفرانه B.B
799000 923000 799000 656000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

HILTON PARKSA-PRC سفرهای نیلوفرانه B.B
804000 1002000 804000 656000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

VENERA سفرهای نیلوفرانه B.B
807000 930000 807000 658000 480000 SEHZADEBASI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

VICENZA سفرهای نیلوفرانه B.B
807000 930000 807000 658000 480000 SEHZADEBASI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GREEN PARK TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
809000 933000 809000 661000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TAKSIM GONEN سفرهای نیلوفرانه B.B
809000 953000 809000 661000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

LARES PARK سفرهای نیلوفرانه B.B
819000 982000 819000 666000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

TITANIC CITY سفرهای نیلوفرانه B.B
834000 982000 834000 671000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

RAMADA PLAZA TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
849000 1022000 849000 686000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

PARK BOSPHORUS(CVK) سفرهای نیلوفرانه B.B
859000 1032000 859000 701000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

HURRY IN MERTER سفرهای نیلوفرانه B.B
783000 902000 783000 650000 480000 MERTER

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

SURMELI سفرهای نیلوفرانه B.B
799000 968000 799000 658000 480000 GAYRETTEPE

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

DEDEMAN-PRO سفرهای نیلوفرانه B.B
803000 1000000 803000 662000 480000 GAYRETTAPE

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND SEVAHIR سفرهای نیلوفرانه B.B
803000 941000 803000 666000 480000 SISLI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GREEN PARK MERTER سفرهای نیلوفرانه B.B
811000 968000 811000 666000 480000 MERTER

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

IMPERIAL BUSINESS BOMONTI سفرهای نیلوفرانه B.B
821000 1019000 821000 614000 480000 SISLI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

CROWN PLAZA سفرهای نیلوفرانه B.B
834000 1032000 834000 686000 480000 HARBIYE

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ELIT WORLD سفرهای نیلوفرانه B.B
864000 1072000 864000 696000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

RIXOS TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
873000 1121000 873000 711000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

RAMADA PLAZA سفرهای نیلوفرانه B.B
883000 1082000 883000 711000 480000 OSMANBEY

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

HILTON سفرهای نیلوفرانه B.B
898000 1171000 898000 721000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

THE PLAZA سفرهای نیلوفرانه B.B
902000 1098000 902000 713000 480000 LALELI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

SURA سفرهای نیلوفرانه B.B
903000 1082000 903000 706000 480000 SOLTANAHMET

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

RIXOS PERA سفرهای نیلوفرانه B.B
923000 1220000 923000 735000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

CONRAD سفرهای نیلوفرانه B.B
923000 1220000 923000 726000 480000 BESIKTAS

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

GRAND HYATT سفرهای نیلوفرانه B.B
948000 1368000 948000 785000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

MARTI سفرهای نیلوفرانه B.B
972000 1220000 972000 740000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

THE MARMARA سفرهای نیلوفرانه B.B
982000 1329000 982000 745000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

PARK BOSPHORUS سفرهای نیلوفرانه B.B
1007000 1279000 1007000 753000 480000 TAKSIM

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

DIVAN سفرهای نیلوفرانه B.B
1012000 1378000 1012000 SISLI

توضیحاتیکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

ALAHAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
718000
کودک با تخت
544000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
ALFA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
718000
کودک با تخت
533000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND LIZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
720000
کودک با تخت
529000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
SABENA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
712000
کودک با تخت
541000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
LALALI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
SULTAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
700000
نرخ اتاق 1 تخته
779000
کودک با تخت
551000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SULTANAHMET
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
NEW CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
715000
کودک با تخت
544000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND S
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
655000
نرخ اتاق 1 تخته
715000
کودک با تخت
540000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
BAYARMPASA
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND EMIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
655000
نرخ اتاق 1 تخته
726000
کودک با تخت
540000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND HILARIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
658000
نرخ اتاق 1 تخته
733000
کودک با تخت
548000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TILIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
658000
نرخ اتاق 1 تخته
715000
کودک با تخت
540000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
LALALI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
BIRBEY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
666000
نرخ اتاق 1 تخته
734000
کودک با تخت
536000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
LALALI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
ORYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
678000
نرخ اتاق 1 تخته
763000
کودک با تخت
562000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
NISANTASI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TAKSIM ALYON BOUTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
685000
نرخ اتاق 1 تخته
779000
کودک با تخت
544000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
EURO PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
692000
نرخ اتاق 1 تخته
763000
کودک با تخت
548000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
CRYSTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
697000
نرخ اتاق 1 تخته
796000
کودک با تخت
548000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GOLDEN AGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
700000
نرخ اتاق 1 تخته
819000
کودک با تخت
567000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TULIP CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
777000
کودک با تخت
557000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TULIP PERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
777000
کودک با تخت
557000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
PERA ROSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
777000
کودک با تخت
557000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
KERVANSARAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
830000
کودک با تخت
557000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
LION
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
830000
کودک با تخت
557000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GOLDEN WAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
798000
کودک با تخت
559000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
ESENLER
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
COURTYARD MARRION
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
764000
نرخ اتاق 1 تخته
863000
کودک با تخت
642000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
ATATURK
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
BUDO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
764000
نرخ اتاق 1 تخته
851000
کودک با تخت
638000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
CITY CENTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
770000
نرخ اتاق 1 تخته
883000
کودک با تخت
641000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
ALL SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
772000
نرخ اتاق 1 تخته
860000
کودک با تخت
642000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
NINDIYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
772000
نرخ اتاق 1 تخته
851000
کودک با تخت
642000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
ZURICH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
774000
نرخ اتاق 1 تخته
883000
کودک با تخت
641000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
KONAK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
784000
نرخ اتاق 1 تخته
898000
کودک با تخت
646000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
DOSSO DOSSI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
799000
نرخ اتاق 1 تخته
972000
کودک با تخت
682000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SOLTANAHMET
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
AVANT GAREDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
799000
نرخ اتاق 1 تخته
923000
کودک با تخت
656000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
HILTON PARKSA-PRC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
804000
نرخ اتاق 1 تخته
1002000
کودک با تخت
656000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
VENERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
807000
نرخ اتاق 1 تخته
930000
کودک با تخت
658000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
VICENZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
807000
نرخ اتاق 1 تخته
930000
کودک با تخت
658000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SEHZADEBASI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GREEN PARK TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
809000
نرخ اتاق 1 تخته
933000
کودک با تخت
661000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TAKSIM GONEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
809000
نرخ اتاق 1 تخته
953000
کودک با تخت
661000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
LARES PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
819000
نرخ اتاق 1 تخته
982000
کودک با تخت
666000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
TITANIC CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
834000
نرخ اتاق 1 تخته
982000
کودک با تخت
671000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
RAMADA PLAZA TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
849000
نرخ اتاق 1 تخته
1022000
کودک با تخت
686000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
PARK BOSPHORUS(CVK)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
859000
نرخ اتاق 1 تخته
1032000
کودک با تخت
701000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
HURRY IN MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
783000
نرخ اتاق 1 تخته
902000
کودک با تخت
650000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
MERTER
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
SURMELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
799000
نرخ اتاق 1 تخته
968000
کودک با تخت
658000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
GAYRETTEPE
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
DEDEMAN-PRO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
803000
نرخ اتاق 1 تخته
1000000
کودک با تخت
662000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
GAYRETTAPE
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND SEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
803000
نرخ اتاق 1 تخته
941000
کودک با تخت
666000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GREEN PARK MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
811000
نرخ اتاق 1 تخته
968000
کودک با تخت
666000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
MERTER
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
IMPERIAL BUSINESS BOMONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
821000
نرخ اتاق 1 تخته
1019000
کودک با تخت
614000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
834000
نرخ اتاق 1 تخته
1032000
کودک با تخت
686000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
HARBIYE
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
ELIT WORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
864000
نرخ اتاق 1 تخته
1072000
کودک با تخت
696000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
RIXOS TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
873000
نرخ اتاق 1 تخته
1121000
کودک با تخت
711000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
RAMADA PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
883000
نرخ اتاق 1 تخته
1082000
کودک با تخت
711000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
OSMANBEY
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
898000
نرخ اتاق 1 تخته
1171000
کودک با تخت
721000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
THE PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
902000
نرخ اتاق 1 تخته
1098000
کودک با تخت
713000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
SURA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
903000
نرخ اتاق 1 تخته
1082000
کودک با تخت
706000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
SOLTANAHMET
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
RIXOS PERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
923000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
کودک با تخت
735000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
CONRAD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
923000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
کودک با تخت
726000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
BESIKTAS
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
GRAND HYATT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
948000
نرخ اتاق 1 تخته
1368000
کودک با تخت
785000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
MARTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
972000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
کودک با تخت
740000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
THE MARMARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
982000
نرخ اتاق 1 تخته
1329000
کودک با تخت
745000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
PARK BOSPHORUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1007000
نرخ اتاق 1 تخته
1279000
کودک با تخت
753000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی
DIVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1012000
نرخ اتاق 1 تخته
1378000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
یکشب اقامت درهتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - یک گشت شهری با نهار - بیمه مسافرتی

نوع تور

هنر و فرهنگ | شهر و خرید |

روزهای رفت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

روزهای برگشت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

مدت اقامت

تور 2 شب و 3 روز |

تاریخ اعتبار

پاییز 94 |

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان | زوج ها | سالخوردگان | معلولین | افراد مجرد | جوانان |

خدمات

صبحانه | بیمه مسافرتی | گشت شهری | ترانسفر فرودگاهی |

سطح سختی

آسان |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

نوع پرواز

چارتر |

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی |

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت |

توضیحات تور
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت آسمان ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، یک گشت شهری با ناهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
1- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
2- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.
3- تاریخ اعتبار پاسپورت مسافر حداقل7ماه می باشد.
4- به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.
5- پرداخت 90%در هنگام رزرو ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
قیمت ها بصورت تقریبی میباشد جهت کسب اطلاع از قیمت های دقیق با شماره 02188701000 تماس بگیرید
شروع قیمت ها از

تماس بگیریدتومان |

عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ترکیه |

شهر مقصد

استانبول |

تورهای مرتبط