تور استانبول با پرواز ایران ایر

تور استانبول با پرواز ایران ایر

تور استانبول با پرواز ایران ایر


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
GRAND MILAN سفرهای نیلوفرانه B.B
1405000 1496000 1221000 1109000 ینی کاپی

توضیحات

GRAND LIZA سفرهای نیلوفرانه B.B
1412000 1538000 1214000 1109000 آکسارای

توضیحات

GRAND HILARIUM سفرهای نیلوفرانه B.B
1516000 1656000 1266000 1109000 آکسارای

توضیحات

EURO PLAZA سفرهای نیلوفرانه B.B
1594000 1760000 1306000 1109000 تپه باشی

توضیحات

GRAND HALIC سفرهای نیلوفرانه B.B
1656000 1887000 1336000 1109000 باشی

توضیحات

DORA سفرهای نیلوفرانه B.B
1656000 2006000 1336000 1109000 تکسیم

توضیحات

LION سفرهای نیلوفرانه B.B
1666000 1990000 1342000 1109000 تکسیم

توضیحات

KERVANSERAY سفرهای نیلوفرانه B.B
1666000 1990000 1342000 1109000 تکسیم

توضیحات

GOLDEN AGE 1 سفرهای نیلوفرانه B.B
1672000 1974000 1344000 1109000 تکسیم

توضیحات

LARES PARK سفرهای نیلوفرانه B.B
1672000 1974000 1344000 1109000 تکسیم

توضیحات

CRYSTAL سفرهای نیلوفرانه B.B
1708000 11956000 1366000 1109000 تکسیم

توضیحات

SURMELI سفرهای نیلوفرانه B.B
1731000 2116000 1377000 1109000 قره تپه

توضیحات

GRAND CEVAHIR سفرهای نیلوفرانه B.B
1752000 2081000 1398000 1398000 سیسیلی

توضیحات

AVANTGARDE TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
1764000 2124000 1390000 1109000 تکسیم

توضیحات

GRAND OZTANIC سفرهای نیلوفرانه B.B
1800000 2174000 1412000 1109000 تکسیم

توضیحات

GOLDEN PARK سفرهای نیلوفرانه B.B
1800000 2174000 1412000 1109000 تکسیم

توضیحات

CROWNE PLAZA HARBIYE سفرهای نیلوفرانه B.B
1820000 2194000 1422000 1109000 هاربیه

توضیحات

ELIT WORLD سفرهای نیلوفرانه B.B
1992000 2590000 1516000 1109000 تکسیم

توضیحات

CONRAD سفرهای نیلوفرانه B.B
2108000 2842000 1566000 1109000 بشیکتاش

توضیحات

HILTON ISTANBUL سفرهای نیلوفرانه B.B
2180000 2986000 1501000 1109000 تکسیم

توضیحات

GRAND HYATT سفرهای نیلوفرانه B.B
2244000 2964000 1501000 1109000 تکسیم

توضیحات

THE MARMARA سفرهای نیلوفرانه B.B
2288000 3094000 1652000 1109000 تکسیم

توضیحات

SWISSOTEL THE BOSPHORUS سفرهای نیلوفرانه B.B
2360000 3368000 1688000 1109000 تکسیم

توضیحات

GRAND MILAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1405000
نرخ اتاق 1 تخته
1496000
کودک با تخت
1221000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
ینی کاپی
توضیحات
GRAND LIZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1412000
نرخ اتاق 1 تخته
1538000
کودک با تخت
1214000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
GRAND HILARIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1516000
نرخ اتاق 1 تخته
1656000
کودک با تخت
1266000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
EURO PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1594000
نرخ اتاق 1 تخته
1760000
کودک با تخت
1306000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تپه باشی
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1656000
نرخ اتاق 1 تخته
1887000
کودک با تخت
1336000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
باشی
توضیحات
DORA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1656000
نرخ اتاق 1 تخته
2006000
کودک با تخت
1336000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
LION
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1666000
نرخ اتاق 1 تخته
1990000
کودک با تخت
1342000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
KERVANSERAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1666000
نرخ اتاق 1 تخته
1990000
کودک با تخت
1342000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
GOLDEN AGE 1
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1672000
نرخ اتاق 1 تخته
1974000
کودک با تخت
1344000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
LARES PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1672000
نرخ اتاق 1 تخته
1974000
کودک با تخت
1344000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
CRYSTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1708000
نرخ اتاق 1 تخته
11956000
کودک با تخت
1366000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
SURMELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1731000
نرخ اتاق 1 تخته
2116000
کودک با تخت
1377000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
قره تپه
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1752000
نرخ اتاق 1 تخته
2081000
کودک با تخت
1398000
کودک بدون تخت
1398000
موقعیت مکانی
سیسیلی
توضیحات
AVANTGARDE TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1764000
نرخ اتاق 1 تخته
2124000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
GRAND OZTANIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1800000
نرخ اتاق 1 تخته
2174000
کودک با تخت
1412000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1800000
نرخ اتاق 1 تخته
2174000
کودک با تخت
1412000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
CROWNE PLAZA HARBIYE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
2194000
کودک با تخت
1422000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
هاربیه
توضیحات
ELIT WORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1992000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1516000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
CONRAD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2108000
نرخ اتاق 1 تخته
2842000
کودک با تخت
1566000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
بشیکتاش
توضیحات
HILTON ISTANBUL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2986000
کودک با تخت
1501000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2244000
نرخ اتاق 1 تخته
2964000
کودک با تخت
1501000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
THE MARMARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2288000
نرخ اتاق 1 تخته
3094000
کودک با تخت
1652000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
SWISSOTEL THE BOSPHORUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
3368000
کودک با تخت
1688000
کودک بدون تخت
1109000
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات

نوع تور

ساحل | هنر و فرهنگ | شهر و خرید |

روزهای رفت

دوشنبه | چهارشنبه | جمعه |

روزهای برگشت

دوشنبه | چهارشنبه | جمعه |

مدت اقامت

2 شب و 3 روز |

تاریخ اعتبار

پاییز 94 |

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان | زوج ها | سالخوردگان | معلولین | افراد مجرد | جوانان |

هزینه

اقتصادی |

خدمات

صبحانه | بیمه مسافرتی | گشت شهری | ترانسفر فرودگاهی |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

ملزومات مورد نیاز

کرم ضد آفتاب | دمپایی | لباس گرم | عینک آفتابی | کوله پشتی |

نوع پرواز

چارتر |

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی |

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت |

توضیحات تور
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، یک گشت شهری با ناهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
1- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
2- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.
3- تاریخ اعتبار پاسپورت مسافر حداقل 7 ماه می باشد.
4- به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.
5- پرداخت90% در هنگام رزرو ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
6- نرخ ها بصورت تقریبی میباشد شما دوستداران سفر میتوانید با ما تماس بگیرید تا از مشاوران ما پیشنهادات ویژه آفر هتل ها، آفر تورهای دقیقه نودی، بلیط و پروازهای ارزان قیمت و نرخ دقیق تورهای استانبول بهره مند شوید.
7- برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید : 88701000
شروع قیمت ها از

تماس بگیرید |

عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ترکیه |

شهر مقصد

استانبول | استانبول |

تورهای مرتبط