تور استانبول

تور استانبول

تور استانبول


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
HK AIRPORT سفرهای نیلوفرانه B.B
2340000

توضیحات

OZYZVUZ سفرهای نیلوفرانه B.B
2340000

توضیحات

KUMPA HOUSAM سفرهای نیلوفرانه B.B
2610000

توضیحات

LAGARDEN سفرهای نیلوفرانه B.B
2900000

توضیحات

BIROL TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
2740000

توضیحات

MONOPOL VA BRISTOL TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
2890000

توضیحات

OTTOMAN CITY سفرهای نیلوفرانه B.B
2750000

توضیحات

GRAND S سفرهای نیلوفرانه B.B
2930000

توضیحات

THE CITY PORT سفرهای نیلوفرانه B.B
2900000

توضیحات

MY ROSE سفرهای نیلوفرانه B.B
2890000

توضیحات

TULIP CITY سفرهای نیلوفرانه B.B
3220000

توضیحات

PERA ROSE سفرهای نیلوفرانه B.B
3220000

توضیحات

PREMIST TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3310000

توضیحات

EL GUSTO ORTAKOY سفرهای نیلوفرانه B.B
3100000

توضیحات

BEYZAS SUIT TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3310000

توضیحات

THE PEAK TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3290000

توضیحات

NIDYA GALATA سفرهای نیلوفرانه B.B
3310000

توضیحات

TROYA TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3300000

توضیحات

MARBLE TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3410000

توضیحات

GRAND HALIC سفرهای نیلوفرانه B.B
3450000

توضیحات

THE TANGO سفرهای نیلوفرانه B.B
3450000

توضیحات

CARTOON سفرهای نیلوفرانه B.B
3630000

توضیحات

FERONIYA TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3630000

توضیحات

TOP OCCIDENTAL TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3670000

توضیحات

TAXIM EXPRESS سفرهای نیلوفرانه B.B
3740000

توضیحات

TAXIM LINE سفرهای نیلوفرانه B.B
3780000

توضیحات

NOVA PLAZA PARK TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3420000

توضیحات

MOLTON BEYOGLU TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3370000

توضیحات

RIVA TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
4020000

توضیحات

BERJER سفرهای نیلوفرانه B.B
3690000

توضیحات

GERMIR PALACE TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3600000

توضیحات

INNPERA TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3680000

توضیحات

TAXIM GUNEN سفرهای نیلوفرانه B.B
4510000

توضیحات

GREEN PARK TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
3760000

توضیحات

ELITE PRESTIGE سفرهای نیلوفرانه B.B
4560000

توضیحات

AVANTGARD سفرهای نیلوفرانه B.B
4240000

توضیحات

GRAND OZTANIK سفرهای نیلوفرانه B.B
4240000

توضیحات

METROPOLITAN سفرهای نیلوفرانه B.B
3860000

توضیحات

NIPPON TAXIM سفرهای نیلوفرانه B.B
4120000

توضیحات

RAMADA PLAZA TEKSTILKENT سفرهای نیلوفرانه B.B
3080000

توضیحات

GRAAN PARK MERTER سفرهای نیلوفرانه B.B
3240000

توضیحات

PALAZO DONIZETTI سفرهای نیلوفرانه B.B
3800000

توضیحات

MERCURE AIRPORT سفرهای نیلوفرانه B.B
3310000

توضیحات

AVANTGARDE LEVENT سفرهای نیلوفرانه B.B
4080000

توضیحات

BIZ CEVAHIR سفرهای نیلوفرانه B.B
3870000

توضیحات

HURRY IN MERTER سفرهای نیلوفرانه B.B
3400000

توضیحات

RAMADA MERTER سفرهای نیلوفرانه B.B
3230000

توضیحات

HILTON BOMONTI سفرهای نیلوفرانه B.B
4680000

توضیحات

RADISSON BLU SISLI سفرهای نیلوفرانه B.B
5520000

توضیحات

DBL TREE HILTON PIYALEPASA سفرهای نیلوفرانه B.B
3950000

توضیحات

THE HOUSE BOMONTI سفرهای نیلوفرانه B.B
3580000

توضیحات

DEDEMAN سفرهای نیلوفرانه B.B
3750000

توضیحات

MERCURE BOMONTI سفرهای نیلوفرانه B.B
4230000

توضیحات

CROWN PLAZA HARBIYE سفرهای نیلوفرانه B.B
3990000

توضیحات

GRAND MAKEL سفرهای نیلوفرانه B.B
3320000

توضیحات

GOLDEN TULIP سفرهای نیلوفرانه B.B
3360000

توضیحات

PULLMAN سفرهای نیلوفرانه B.B
3220000

توضیحات

GRAND CEVHAIR سفرهای نیلوفرانه B.B
4320000

توضیحات

POINT TAKSIM سفرهای نیلوفرانه B.B
5370000

توضیحات

TITANIC DOWNTOWN سفرهای نیلوفرانه B.B
3760000

توضیحات

LIONEL سفرهای نیلوفرانه B.B
3510000

توضیحات

TITANIC BUSSINES سفرهای نیلوفرانه B.B
3540000

توضیحات

HK AIRPORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
OZYZVUZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
KUMPA HOUSAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2610000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LAGARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2900000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BIROL TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MONOPOL VA BRISTOL TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
OTTOMAN CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2750000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND S
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2930000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
THE CITY PORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2900000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MY ROSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TULIP CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3220000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
PERA ROSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3220000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
PREMIST TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3310000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
EL GUSTO ORTAKOY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BEYZAS SUIT TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3310000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
THE PEAK TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
NIDYA GALATA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3310000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TROYA TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3300000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MARBLE TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
THE TANGO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
CARTOON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3630000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
FERONIYA TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3630000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TOP OCCIDENTAL TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3670000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TAXIM EXPRESS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3740000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TAXIM LINE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3780000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLAZA PARK TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MOLTON BEYOGLU TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3370000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
RIVA TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4020000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BERJER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GERMIR PALACE TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3600000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
INNPERA TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3680000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TAXIM GUNEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4510000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN PARK TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3760000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ELITE PRESTIGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4560000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTGARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4240000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4240000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
METROPOLITAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3860000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
NIPPON TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4120000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA TEKSTILKENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3080000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAAN PARK MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3240000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
PALAZO DONIZETTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3800000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE AIRPORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3310000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTGARDE LEVENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4080000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
BIZ CEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3870000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
HURRY IN MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3400000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3230000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON BOMONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4680000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU SISLI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5520000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
DBL TREE HILTON PIYALEPASA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3950000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
THE HOUSE BOMONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3580000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
DEDEMAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3750000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE BOMONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4230000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
CROWN PLAZA HARBIYE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3990000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MAKEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3320000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN TULIP
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3360000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3220000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND CEVHAIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
4320000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
POINT TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
5370000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DOWNTOWN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3760000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LIONEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3510000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BUSSINES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
3540000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات

روزهای رفت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

روزهای برگشت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

مدت اقامت

از 1 شب تا 10 شب (نرخ های فوق تور 6 روزه با پرواز ماهان میباشد) |

تاریخ اعتبار

تابستان 97 |

خدمات

صبحانه | بیمه مسافرتی | گشت شهری | ترانسفر فرودگاهی |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

نوع پرواز

چارتر |

توضیحات تور
با توجه به تنوع پرواز و هتل در استانبول لطفا جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.
تلفن: 02188701000
خدمات تور استانبول :
۱. اقامت در هتل با صبحانه.
۲. بلیط هواپیما.
۳. ترانسفر فرودگاهی.
۴. یک گشت شهری با نهار.
۵. بیمه مسافرتی.
۶. تور لیدر فارسی زبان.
مدارک لازم تور استانبول :
۱. اصل پاسپورت با بیش از ۶ ماه اعتبار از زمان سفر.
توضیحات :
۱. با توجه به نوسانات نرخ دلار قیمت ها قابل تغییر است.
۲. پروازها چارتر و هتل گارانتی و غير قابل استرداد می باشند .
۳. برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد .
۴. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده درخواست کننده میباشد .
*************************************
جهت انتخاب مناسب تور استانبول با پرواز ترکیش ٬ اطلس گلبال ٬ ماهان ٬ ایران ایر ٬ آتا ٬ زاگرس ٬ ایران ایر ٬‌معراج همکاران ما منتظر تماس شما هستند.
عکس اورجینال

|

کشور مقصد

ترکیه |

شهر مقصد

استانبول |

خط هوایی

Mahan Air | Ata air | Qeshm Airlines | Turkish Airlines | Iran Air |

تورهای مرتبط