حمل بار توسط جت آسیا

هواپیمایی جت آسیا انواع بار و محموله را برای مسافران خود جابجا می¬کند. علاوه بر حمل محموله¬های عادی، این هواپیمایی خدمات دیگری از قبیل حمل محموله¬هایی که نیاز به نگهداری در دمای ویژه دارند، حمل مواد فاسدشدنی و کالاهای آسیب¬پذیر که نیاز به نگهداری ویژه دارند را ارائه می¬کند.

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.