خدمات ویلچر جت آسیا

هواپیمایی جت اسیا برای مسافرین خود خدمات ویلچر ارایه می دهد. برای استفاده از خدمات ویلچر 48 ساعت قبل از پرواز درخواست داده شود.

استفاده از ویلچر ااز گیت ورودی شروع شده و گیت گمرک و مهاجرت ,سوار شدن و خروج از هواپیما رد شدن از گیت گمرک و مهاجرت و گیت خروجی در فرودگاه مقصد را شامل شده و پس از رسین به محوطه ی عمومی مسافران در فرودگاه مقصد تحویل داده می شود.

مقاله های مرتبط

title هواپیمایی جت آسیا
title پیکربندی صندلی ها جت آسیا
title سرعت عمل با جت آسیا
title کودکان بدون همراه جت آسیا
title غذا و نوشیدنی جت آسیا