هندوستان

تاریخچه هند
پیشینه ی حضور انسان در شبه قاره هند به دویست تا چهارصد سال پیش می رسد .اولین تمدن به معنای واقعی در حوزه ی رود سند با قدمت نزدیک سه هزار سال که با شهر سوخته ی ایران برابری میکند تشکیل شده بود. که با ورود اریایی ها بین سال های 1800 تا 2000 قیل میلاد هر دو تمدن از بین رفت .
ورود اریایی ها به هند بر فرهنگ و ادب و دین این کشور تاثیر فراوانی داشته که میتوان به شکل گیری زبان سانسکریت ؛تدوین متون مقدس هندو و پیدایش سیستم طبقاتیجامعه ی هند اشاره نمود .

اولین امپراتوری هند با نام سلسله ی موریا بین سال های 200 تا 326 قبل میلاد شکل گرفت .تا قبل از گورکانیان قدرتمند ترین حاکم هند , آشوکای بزرگ نام داشت .وی در تمام جنبه های هنری ,اجتماعی و سیستم اداری از هخامنشیان ایران الهام میگرفت

اثری مثل پیکره ی چهار شیر که نمار ملی هند است بسیار تحت تاثیرحچاری تخت جمشید است.

دومین سلسله ی قدرتمند به نام گوپتا از سال 320 تا 550 میلادی در شمال هند حاکمیت داشته و پس از گوپتاها تا قرن سیزده میلادی حکومت های زیادی در شمال هند با درگیری ؛شکست و پیروزی یکی پس از دیگری و بر روی کار امدند .. با توجه به عدم قدرتمندی این حکومت ها ؛جنوب هند امنیت و ارامش بیشتری نسبت به شمال داشت و سرگرم تجارت با اعراب مسلمان و منطقه ی جنوب اسیا بود و نقش مهمی در روایط خاور میانه با خاور دور ایفا می کرد .
اولین تماس اسلام با اسیای جنوبی ,سال 711 میلادی است که مسلمانان تا کناره ی رود سند که هم امنون در پاکستان است پیش امدند . در قرن دهم میلادی سلطان محمود غزنوی منطقه ی پنجاب را تصرف کرد و بارها به شمال هند حمله کرد . تا قرن سیزده تاخت و تازهای زیادی از سوی ایران و کشورهای اسیای مرکزی برای تصرف هند صورت می گرفت , اما چندان ماندگار نبود , تا اینکه در این زمان مسلمانان ,شهر دهلی را تصرف کردند و اولین حکومت مسلمانان ,به نام دوران سلطنت یا غلامان مسلمان را بنیان گذاشتند و اسلام رسما بر هند حاکم شد .
در سال 1526 "بابر " از نوادگان تیمور بر هند تسلط یافت و سلسله ی گورکانیان یا امپراطوری مغولی هند را بنیان گذاشت . این سلسله از سال 1526 میلدی تا 1857 میلادی در بخش بزرگی از شیه قاره ی هند فرمانروایی میکرد . حکمرانان این سلسله به تدریج تمامی این شبه قاره را تحت فرمان گرفتند . اکبر شاه امپراطور بزرگ این سلسله که سیاست مدارا با غیر مسلمانان را پیش گرفته بود بزرگترین و مقتدر ترین پادشاه هند میدانند . اما پس از مدتی بخش هایی از جنوب هند از اختیار انان خارج شد . این سلسله اخرین دوران طلایی امپراطوری های اسلامی به شمار میرود و در نیمه ی سده 17 میلادی و در زمان شاه جهان بزرگترین و ثروتمند ترین امپراطوری جهان بود .
در سال 1739 میلادی با حمله ی نادر شاه افشار به هندوستان مقدمات انقراض این امپراطوری فراهم شد و در سال 1875 پس از سال ها نبرد سرانجام کمپانی هند شرقی توانست این امپراتوری را منقرض کند و سرزمین های ان را تصرف کند .

در سال 1510 میلادی پرتغالی ها به عنوان اولین مهاجمان اروپایی در گوا مستقر شدند . هنگامی که طوایف " مراتی " و "سیک " علیه حکومت پادشاهان گورکانی قیام کردند . بریتانیایی ها و فرانسوی ها در قرن 18 مناطقی برای خود از هند جدا کردند و بنیاد حکومت بریتانیای کبیر در هند استوار گردید .

دولت بریتانیا بر اثر شورش های سال 1857 میلادی در هند , کمپانی هند شرقی بریتانیا را که گرداننده هند بود منحل کرد و به این سرزمین خودمختاری داده شد . در سال های 1906تا 1915 , دولت بریتانیا ناچار شد که اداره بعضی از امور کشوررا به مردم هند واگذار نماید .

در این هنگام رهبر بزرگ جنبش استقلال هند , ماهاتما گاندی قیام کرد و علیه استبداد بریتانیا به مبارزه پرداخت . اگرچه گاندی با یارانش چند مرتبه زندانی شد ولی باز به مبارزات خود ادامه داد.

سپس اختلاف شدیدی در بین سران هند و سران مسلمان هند ،که رهبر انها محمد علی جناح بود بوجود امد . قصد مسلمانان این بود که کشوری مرکب از مناطق مسلمان هند تشکیل دهند .

در ان هنگام بریتانیا قوانینی وضع نمود که به موجب ان به هند و سیلان و پاکستان استقلال داده شد . در ماه اوت 1947 م اخرین سرباز یریتانیایی خاک هند را ترک کرد و در تاریخ ژانویه 1950 هند حکومت جمهوری مستقل خود را اعلام نمود و به عضویت اتحادیه کشور های مشترک المنافع بریتانیا در امد .

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.