مشخصات ویزا

ویزای آذربایجان

مقالات مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط بااین ویزا وجود ندارد.
نام ویزا

ویزای آذربایجان |

توضیحات
اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس ، تسویه کامل
عکس اورجینال

|


اطلاعات ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا نوع درخواست تعداد دفعات ورود هتل مدت اعتبار قیمت توضیحات
روز کاری نوع درخواست مدت اقامت واحدهای زمان مبلغ واحد پول
ویزای ترانزیت انفرادی
2
عادی
یکبار ورود خیر
@val2
45
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
کاربرد ویزا
ویزای ترانزیت
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
2
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
@val2
قیمت
45
دلار
توضیحات

ویزاهای مرتبط