khilminski1.jpg
khilminski2.jpg
khilminski3.jpg
khilminski1.jpg khilminski2.jpg khilminski3.jpg

مجسمه بوگدان خملنیتسکی در کیف

مجسمه هیتمن اوکراین در سال 1888 به عنوان نماد اتحاد اوکراین و روسیه ساخته شده است.
درباره یادبود خملنیتسکی:
یادبود فرمانده معروف از ارتش زاپاروژه و دولتمرد اوکراینی بوگدان خملنیتسکی یکی از نمادهای کیف می باشد. این یادبود در سال 1888 در مراسم بزرگ 900 سال ارتدکس در روسیه پرده برداری شده و به عنوان نمادی از وحدت اوکراین و روسیه مشخص شد.

این مجسمه شخصیت خملنیتسکی می باشد که با یک دست در حال متوقف کردن اسب خود و با دست دیگر با یک گرز سمت شمال شرق را نشان می دهد بر روی یک پایه گرانیت در مرکز میدان سوفیا در شهر کیف قرار گرفته است.

درباره یادبود خملنیتسکی:

1393/9/17

مقاله های مرتبط

title آثار تاریخی ولادیمیر بزرگ در کیف
title بنای هولودومور در کیف
title یادبود استقلال اوکراین در کیف
title اثر تاریخی رودینا مات در کیف