مراکز خرید پاتایا

توکات کام(TukCom)
توکات کام(TukCom)
بازار تپراسید(Thepprasit Market)
مرکز خریدی جدید است که بیشتر، محل فروش تجهیزات فناوری اطلاعات بوده و در خیابان پاتایای جنوبی، است.بازار تپراسید(Thepprasit Market)
بازار سوی بو کائو (Soi Bukhao)
این بازار در خیابان تیراسید واقع شده و بعدازظهرهای جمعه، شنبه و یک شنبه نیز باز است.بازار سوی بو کائو (Soi Bukhao)
بازار پاتایا (The Market Pattaya)
در گوشه ای از خیابان پاتایای جنوبی و سوی بوکائو، واقع شده و پنج شنبه و جمعه ها نیز باز است.بازار پاتایا (The Market Pattaya)
شب بازار اجناس تایلندی(Made In Thailand Night Plazar)
در خیابان دوم، واقع شده است و بعضی بعدازظهرها، در صحنه ی نمایش کوچکی، اجرای موسیقی و رقصی نیز دارد.شب بازار اجناس تایلندی(Made In Thailand Night Plazar)
در خیابان دوم، واقع است.

مقاله های مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط با این مقاله وجود ندارد.