مشخصات ویزا

ویزای سنگاپور

مقالات مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط بااین ویزا وجود ندارد.
نام ویزا

ویزای سنگاپور |

توضیحات
2قطعه عکس ، اصل پاسپورت ، فرم مشخصات فردی ، کپی شناسنامه
عکس اورجینال

|


اطلاعات ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا نوع درخواست تعداد دفعات ورود هتل مدت اعتبار قیمت توضیحات
روز کاری نوع درخواست مدت اقامت واحدهای زمان مبلغ واحد پول
ویزای توریستی انفرادی
7
فوری
دو بار ورود
1
ماه
70
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
7
فوری
تعداد دفعات ورود
دو بار ورود
هتل
مدت اعتبار
1
ماه
قیمت
70
دلار
توضیحات

ویزاهای مرتبط