مشخصات ویزا

ویزای چین

مدارک

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار | عکس رنگی تمام رخ |

نام ویزا

ویزای چین |

توضیحات
۱. ۲ قطعه عکس ۶*۴ رنگی پشت زمینه سفید بدونه عینک و مطابق با عکس پاسپورت.
۲. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه با نام و نام خانوادگی همسر و فرزندان در صورت مجرد بودن نام و نام خانوادگی پدر و مادر.
۳. مشخصات فردی مسافر به صورت کامل.
۴. تمکن مالی با بیش از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک .
آنچه باید بدانید:
---------------------------
۱.اگر شروع تاریخ صدور گذرنامه پس از ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ باشد بایستی اصل پاسپورت قبلی همراه گذرنامه جدید ارسال گردد.
۲. اگر مسافر قبل از صدور ویزا خود اقدام به رزرو هتل و ویزا کند کلیه مسئولیت به عهده مسافر بوده و این آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
۳. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت مسافر جدا شده باشد مسافر بلک لیست خواهد شد.
------------------------------------------------------------------
جهت اطلاعات بیشتر همکاران ما خانم قمری منتظر تماس شما هستن : ۸۸۷۰۱۰۰۰ ۰۲۱
------------------------------------------------------------------
عکس اورجینال

|

کشور مقصد

چین |


اطلاعات ویزا

کاربرد ویزا نوع ویزا نوع درخواست تعداد دفعات ورود هتل مدت اعتبار قیمت توضیحات
روز کاری نوع درخواست مدت اقامت واحدهای زمان مبلغ واحد پول
ویزای توریستی گروهی
7
عادی
یکبار ورود خیر
30
روز
100
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی گروهی
6
فوری
یکبار ورود خیر
30
روز
145
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
7
عادی
یکبار ورود خیر
30
روز
190
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
5
فوری
یکبار ورود خیر
30
روز
250
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
ویزای توریستی انفرادی
2
فوری
یکبار ورود خیر
30
روز
320
دلار
توضیحات ویزای نیلوفرانه
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
گروهی
روز کاری/نوع درخواست
7
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
100
دلار
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
گروهی
روز کاری/نوع درخواست
6
فوری
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
145
دلار
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
7
عادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
190
دلار
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
5
فوری
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
250
دلار
توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
روز کاری/نوع درخواست
2
فوری
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اعتبار
30
روز
قیمت
320
دلار
توضیحات

ویزاهای مرتبط