vlademir.jpg
vlademir2.jpg
vlademir.jpg vlademir2.jpg

آثار تاریخی ولادیمیر بزرگ در کیف

مجسمه ولادمیر یکی از قدیمیترین مجسمه غیر رسمی در کیف.
درباره آثار تاریخی ولادیمیر بزرگ
مجسمه یادبود شاهزاده ولادیمیر بزرگ به عنوان قدیمیترین مجسمه یادبود واقع در سواحل زیبا ی دنیپرو در پارک ولادیمیر به ارتفاع 20 متر سال 1353 ساخته شده است.درباره آثار تاریخی ولادیمیر بزرگ
جذابیت ولادیمیر:
1. مجسمه ولادیمیر بزرگ در سن پترزبورگ ساخته شده. با توجه به نرودن خط راهن در کیف از سن پترزبورگ تا مسکو با قطار و از مسکو تا کیف با اسب حمل گردید.

2. مجسمه ولادیمیر بزرگ در اولین اسکناس اوکراین به تصویر کشیده شد.

جذابیت ولادیمیر:

1393/9/16

مقاله های مرتبط

title اثر تاریخی رودینا مات در کیف