آثار تاریخی اوکراین

آثار تاریخی اوکراین

رودینا مات به معنی سرزمین مادری یکی از بلندترین بناهای تاریخی در جهان که به یاد پیروزی مردم شوروی در برابر آلمان های فاشیست در کیف ساخته شد.
مجسمه ولادمیر یکی از قدیمیترین مجسمه غیر رسمی در کیف.
این بنا به افتخار دهمین سالگرد استقلال اوکراین در میدان استقلال ساخته شده است.
بنای هولودومور یا قحطی بزرگ اوکراین در سال های 1921-1923 ، 1946-1947 و 1932-1933 جهت یادبود از آن سال ها ساخته شده است.
مجسمه هیتمن اوکراین در سال 1888 به عنوان نماد اتحاد اوکراین و روسیه ساخته شده است.
این مجسمه اختصاص داده شده به خلبانان نظامی که در آزادی اوکراین نقش مهمی داشتن و به دست مهاجمان نازی کشته شدن.
یک نماد با معماری قدرتمند به افتخار اتحاد برادرانه اقوام اسلاو.
مجسمه یادبود شاهزاده اولگا در سال 1911 ساخته شده و تنها مجسمه یادبود از سران زن دولت اوکراین می باشد.
مجسمه یابود بنیانگزاران کیف تصویری از 3 برادر کیا، شیکا، خوریبا و خواهرشان لیبید می باشد.
این بنا در سال 1802 ساخته شده و یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی در کیف با بیش از 200 سال قدمت می باشد. نام دیگر این بنای تاریخی " یادبود غسل تعمید روسیه" بر اساس افسانه ای است که شاهزاده ولادمیر کودکان خود را در این منطقه غسل تعمید کرده است. نام فعلی این بنا "یادبود حقوق ماگدبورگ" به افتخار بازگشت قانون ماگدبورگ کیف می باشد.
این یادبود برونزی تصویری از قهرمان های فیلم کمدی "تعقیب دو خرگوش" به نام های "سویریدو گولوخواستوو - Svirid Golokhvastov" و "پرونی پروکوپیونا - Prone Prokopivna"می باشد.