جاذبه های توریستی استانبول

جاذبه های توریستی استانبول

مسجد سلطان احمد (مسجد آبی) به ثمر نشستن همه تلاش ها برای هماهنگی، تقارن و ظرافت است.