تور دبی با پرواز ایران ایر

تور دبی با پرواز ایران ایر

تور دبی با پرواز ایران ایر


لیست قیمت هتل ها

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ اتاق 3 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
GOLDEN SQUARE سفرهای نیلوفرانه H.B
1380000 1760000 1150000 650000 دیره - جمال

توضیحات

CALIFORNIA سفرهای نیلوفرانه H.B
1410000 1700000 1180000 650000 دیره - جمال

توضیحات

ORCHIDE HOTEL سفرهای نیلوفرانه H.B
1450000 1900000 1170000 650000 دیره - رقه

توضیحات

VERSAILLES سفرهای نیلوفرانه H.B
1450000 1900000 1170000 650000 دیره - رقه

توضیحات

CLARIDGE سفرهای نیلوفرانه H.B
1470000 1900000 1180000 650000 دیره - میدان ماهی

توضیحات

NIHAL سفرهای نیلوفرانه H.B
1500000 1970000 1140000 650000 دیره - رقه

توضیحات

ST.GEORGE سفرهای نیلوفرانه H.B
1530000 2040000 1230000 650000 دیره - بنی یاس

توضیحات

FORTUNE BOUTIQUE سفرهای نیلوفرانه H.B
1600000 2180000 1260000 650000 دیره - برج النهار

توضیحات

CITYMAX AL BARSHA سفرهای نیلوفرانه B.B
1620000 2100000 البرشا

توضیحات

AL JAWHARA GARDEN سفرهای نیلوفرانه H.B
1630000 2230000 1220000 650000 دیره - سیتی سنتر

توضیحات

TRADERS HOTEL سفرهای نیلوفرانه B.B
1640000 2270000 1500000 650000 دیره

توضیحات

MOSCOW سفرهای نیلوفرانه H.B
1660000 2310000 1240000 650000 دیره - میدان ساعت

توضیحات

NOVOLET ALBARSHA سفرهای نیلوفرانه B.B
1840000 2500000 البرشا

توضیحات

CITY SEASON سفرهای نیلوفرانه H.B
1850000 2530000 13800000 650000 دیره - سیتی سنتر

توضیحات

AL BUSTAN ROTANA سفرهای نیلوفرانه B.B
1860000 2670000 1390000 650000 دیره - قره هوت

توضیحات

COPTHORNE سفرهای نیلوفرانه H.B
1870000 2710000 1240000 650000 دیره - سیتی سنتر

توضیحات

GLORIA سفرهای نیلوفرانه B.B
1880000 2720000 1390000 650000 شیخ زائد

توضیحات

AL GHUREIR REYHAN سفرهای نیلوفرانه B.B
1900000 2770000 1330000 650000 دیره - میدان ماهی

توضیحات

ROSE RAYHAAN سفرهای نیلوفرانه B.B
1950000 2870000 1300000 650000 شیخ زائد

توضیحات

BONNINGTON JLT سفرهای نیلوفرانه B.B
1970000 2920000 شیخ زائد

توضیحات

CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED سفرهای نیلوفرانه B.B
2010000 2970000 1360000 650000 شیخ زائد

توضیحات

HILTON DUBAI CREEK سفرهای نیلوفرانه B.B
2150000 3220000 دیره - بنی یاس

توضیحات

RADISSON ROYAL سفرهای نیلوفرانه B.B
2280000 3360000 1520000 650000 شیخ زائد

توضیحات

JJUMEIRAH CREEKSIDE سفرهای نیلوفرانه B.B
2370000 3650000 1540000 650000 قره هوت

توضیحات

AMWAJ ROTANA سفرهای نیلوفرانه B.B
2480000 3890000 1600000 650000 جمیرا - مارینا

توضیحات

HABTOOR GRAND سفرهای نیلوفرانه B.B
2790000 4500000 1290000 650000 مارینا

توضیحات

GOLDEN SQUARE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1380000
نرخ اتاق 1 تخته
1760000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - جمال
توضیحات
CALIFORNIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1410000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1180000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - جمال
توضیحات
ORCHIDE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1450000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
کودک با تخت
1170000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
VERSAILLES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1450000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
کودک با تخت
1170000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
CLARIDGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1470000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
کودک با تخت
1180000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - میدان ماهی
توضیحات
NIHAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1970000
کودک با تخت
1140000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
ST.GEORGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1530000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
کودک با تخت
1230000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - بنی یاس
توضیحات
FORTUNE BOUTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2180000
کودک با تخت
1260000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - برج النهار
توضیحات
CITYMAX AL BARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1620000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
AL JAWHARA GARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1630000
نرخ اتاق 1 تخته
2230000
کودک با تخت
1220000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - سیتی سنتر
توضیحات
TRADERS HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
2270000
کودک با تخت
1500000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
MOSCOW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1660000
نرخ اتاق 1 تخته
2310000
کودک با تخت
1240000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - میدان ساعت
توضیحات
NOVOLET ALBARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1840000
نرخ اتاق 1 تخته
2500000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
CITY SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
کودک با تخت
13800000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - سیتی سنتر
توضیحات
AL BUSTAN ROTANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1860000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - قره هوت
توضیحات
COPTHORNE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته
1870000
نرخ اتاق 1 تخته
2710000
کودک با تخت
1240000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - سیتی سنتر
توضیحات
GLORIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2720000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
AL GHUREIR REYHAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1900000
نرخ اتاق 1 تخته
2770000
کودک با تخت
1330000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
دیره - میدان ماهی
توضیحات
ROSE RAYHAAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2870000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
BONNINGTON JLT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1970000
نرخ اتاق 1 تخته
2920000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2010000
نرخ اتاق 1 تخته
2970000
کودک با تخت
1360000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
HILTON DUBAI CREEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
3220000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
دیره - بنی یاس
توضیحات
RADISSON ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
JJUMEIRAH CREEKSIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2370000
نرخ اتاق 1 تخته
3650000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
قره هوت
توضیحات
AMWAJ ROTANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
جمیرا - مارینا
توضیحات
HABTOOR GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
650000
موقعیت مکانی
مارینا
توضیحات

نوع تور

تور سافاری و حیات وحش | شهر و خرید |

روزهای رفت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

روزهای برگشت

دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |

مدت اقامت

3 شب و 4 روز |

تاریخ اعتبار

1/2/215 - 28/2/2015 |

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان | زوج ها |

هزینه

اقتصادی |

خدمات

صبحانه | نهار | بیمه مسافرتی | گرفتن ویزا | ترانسفر فرودگاهی |

سطح سختی

آسان |

محل اقامت

هتل |

حمل و نقل

هواپیما |

نوع پرواز

چارتر |

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی |

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت |

توضیحات تور
1. مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و آژانس سفرهای نیلوفرانه ایرانیان هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
2. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن 50%مبلغ بلیط و2 شب NOSHOW هتل کسر والباقی استرداد می گردد.
3. بابت ویزای فوری مبلغ 100.000 تومان به پکیج اضافه می گردد.
4. نرخ کودک زیر دو سال100.000تومان می باشد. به افراد دارای پاسپورت 0 تا 5 سال مبلغ270.000 بابت ویزا اضافه می گردد( بدون تخت)
5. مدارک مورد نیاز جهت ویزا:اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شروع قیمت ها از

1380000تومان |

عکس اورجینال

|

کشور مقصد

امارات متحده عربی |

شهر مقصد

دبی |مقالات مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط بااین تور وجود ندارد.


تورهای مرتبط